Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Brusach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Brusach

Zespół Szkół w Brusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Brusach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Warnke.
 • E-mail: atwarnke@wp.pl
 • Telefon: 608851830

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Brusach
 • Adres: Zespół Szkół w Brusach
  ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy
 • E-mail: sekretariat@zsbrusy.pl
 • Telefon: 523982455

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba przy ulicy Ogrodowej 2. 
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Brak wejść przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostępności parkingu:
  Szkoła nie posiada parkingu ogólnodostępnego dla interesantów. 
 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla uczniów znajdują się na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. Ogólnodostępna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W budynku brak windy. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  tablica informacyjna umieszczona na parterze kieruje interesantów do sekretariatu szkoły.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny