Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Brusach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Brusach

Zespół Szkół w Brusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Brusach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Warnke.
 • E-mail: atwarnke@wp.pl
 • Telefon: 608851830

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Brusach
 • Adres: Zespół Szkół w Brusach
  ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy
 • E-mail: sekretariat@zsbrusy.pl
 • Telefon: 523982455

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba przy ulicy Ogrodowej 2. 
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Brak wejść przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostępności parkingu:
  Szkoła nie posiada parkingu ogólnodostępnego dla interesantów. 
 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla uczniów znajdują się na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. Ogólnodostępna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W budynku brak windy. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  tablica informacyjna umieszczona na parterze kieruje interesantów do sekretariatu szkoły.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny